Asociados

Asociados:

Portugal:

Universidade de Trás-os-Montes y Alto Douro;
Asociación de Productores Forestales del Vale do Minho;
Asociación Forestal do Lima.

Galicia:
Dirección Xeral de Montes;
Frinova;
Fegape - Federacion Galega de Parques Empresariales;
Enerxía Galega da Biomasa, S.L.;
Enerxil.volver
seara.com